Organizatorzy

                       

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Iwona Hofman – Przewodnicząca
Dr hab. Beata Surmacz
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw.
Dr hab. Krystyna Leszczyńska (Prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych)
Dr Grzegorz Gil
Dr Ewa Godlewska
Dr Eleonora Kirwiel
Dr Dorota Maj
Dr Łukasz Lewkowicz
Dr Julita Rybczyńska
Dr Kinga Smoleń
Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Sekretariat Kongresu:
Dr Anna Szwed-Walczak - sekretarz
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw. - media społecznościowe
Dr Michał Wallner - promocja, reklama
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno - hotele
Dr Kamil Fil - hotele