Rada Kongresu

Rada IV. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii:

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – przewodniczący Rady Kongresu

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Dr hab. Robert Alberski, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Prof. dr hab. Tadeusz Bodio

Dr Marceli Burdelski

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw.

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Prof. dr hab. Józef Fiszer

Prof. dr hab. Andrzej Friszke

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Prof. dr hab. Mirosław Karwat

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. dr hab. Kazimierz Kik

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – dr hc Wydziału Politologii UMCS

Dr hab. Jarosław Macała, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Dr hab. Ewa Marciniak

Dr Adam Marszałek

Prof. dr hab. Henryk Olszewski

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – dr hc Wydziału Politologii UMCS

Dr Lech Rubisz

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

Dr hab. Stanisław Sulowski, prof. nadzw.

Dr hab. Krzysztof Szewior, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prof. dr hab. Grażyna Ulicka,

Prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

Dr hab. Anna Wierzchowska

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Dr hab. Przemysław Żukiewicz