Podstawowe informacje

Zakończenie rejestracji udziału w Kongresie!

Rejestracja uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii została zamknięta w dniu 6 lipca 2018 r. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem naukowym. Wkrótce przedstawimy ramowy program obrad.

Informacje ogólne

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest rejestracja w systemie internetowej rejestracji uczestników na stronie www.kongrespolitologii.umcs.pl. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 30 czerwca 2018 r. Jako moderatorzy mogą zarejestrować się twórcy paneli, którzy otrzymali pismo potwierdzające akceptację panelu przez Radę Programową Kongresu.  Do paneli zamkniętych mogą rejestrwać się uczestnicy, którzy zostali zaproszeni do udziału w panelu przez moderatorów. 

Wpisowe

Wysokość opłaty zależy od terminu pełnej rejestracji: 1) wypełnienia formularza online, 2) dokonania wpłaty. Jeśli nastąpi to w pierwszym etapie rejestracji (do 15 czerwca 2018 r.) opłata wynosi - 450 , a dla doktorantów 350 zł. W drugim etapie rejestracji (od 16 do 30 czerwca 2018 r.) opłata wynosi 550 zł, a dla doktorantów 450 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych przewidziano zniżkę w wysokości 50 zł

Wpłaty prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:
Właściciel konta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
MBank S.A.: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137
z dopiskiem: "IV Kongres Politologii"

Zasady zgłaszania paneli i referatów

1) Panele należy zgłaszać z uwzględnieniem proponowanej, składającej się z  czterech wymienionych „filarów” struktury tematu Kongresu.

2) Można zgłaszać panele „otwarte” i „zamknięte”.

3) Możliwe jest zgłaszanie paneli i referatów w językach obcych  - ze szczególną preferencją dla języka angielskiego - i przez uczestników nie będących obywatelami Polski. Uczestników zagranicznych obowiązują przyjęte zasady zgłaszania tematów paneli i referatów.

4) Zasadą uczestnictwa w kongresie jest „jedna osoba, jeden referat” (nawet w przypadku współredagowania referatu), ale zgłoszenie referatu nie wyklucza możliwości bycia moderatorem (przewodniczącym panelu) oraz dyskutantem w innym panelu. 

5) Strukturę każdego panelu, „otwartego” i „zamkniętego”, tworzy: 1) moderator (przewodniczący), 2) uczestnicy w sugerowanej maksymalnej liczbie 5-6 osób z co najmniej trzech ośrodków akademickich, 3) dyskutant. Dla organizatorów Kongresu ważne jest, aby wygłaszane referaty inicjowały dyskusję, a stąd ważny jest w organizacji panelu czas przeznaczony na nią.

6) Moderator (przewodniczący) panelu  dobiera  jego skład i dyskutanta.

7) Zgłoszenie każdego tematu panelu lub referatu wymaga załączenia jego abstraktu. Powinien on zawierać: a) precyzyjnie sformułowany temat panelu lub referatu; b) słowa kluczowe (3-5); c) istotę tematu proponowanego panelu lub referatu i zakres treści; d) w przypadku tematów paneli pytania badawcze, na które moderator chce uzyskać odpowiedź; e) abstrakty tematów zgłaszanych paneli nie powinny przekraczać 1500 znaków ze spacjami, zaś zgłaszanych referatów 1000 znaków ze spacjami.

8) Organizatorom Kongresu zależy na włączanie w jego obrady doktorantów i studentów. Zachęcani są oni do zgłaszania tematów własnych paneli lub do uczestnictwa w zgłoszonych panelach. Moderatorzy paneli proszeni są o uwzględnianie w ich strukturze propozycji doktorantów i studentów.

9) Rada Programowa Kongresu zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłaszanych  tematów paneli, ale i referatów. W tym ostatnim przypadku w porozumieniu z  moderatorem panelu.