Filar II. Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany

Celem „filaru” II. jest analiza państwa jako instytucji i właściwego mu systemu politycznego w warunkach zmian otoczenia, w którym funkcjonuje. Uporządkowaniu dyskusji ma służyć sugerowana koncentracja na: instytucjach, normach, wartościach oraz działaniach państwa, także w sensie polityk szczegółowych. Mając na uwadze postępującą złożoność tego obszaru analizy, ale i dążenie do całościowego ujęcia, sugerujemy wyodrębnienie, specyficzną autonomizację pięciu obszarów: system polityczny, administracja publiczna z samorządem terytorialnym, integracja europejska i studia europejskie, myśl polityczna, komunikacja społeczna.

Zapoznaj się z abstraktami >>

 

Zakończenie rejestracji udziału w Kongresie!

Rejestracja uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii została zamknięta w dniu 6 lipca 2018 r. Serdecznie dziękujemy za przesłane aplikacje. Wkrótce przedstawimy ramowy program obrad.