Europejskie Ramy Kwalifikacji i System Boloński dla kierunków informatyka i zarządzanie

12 lutego 2013 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, w ramach programu TEMPUS, rozpoczęła się kilkudniowa, międzynarodowa konferencja nt. jakości nauczania w informatyce i zarządzaniu. W pierwszym dniu obrad udział wzięli przedstawiciele uczelni i ministerstw edukacji m.in. z Niemiec, Włoch, Holandii, Rosji i Armenii.

Wydarzenie zainaugurowali JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski i Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. Ryszard Dębicki. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak dostosować programy studiów do potrzeb lokalnych rynków oraz podwyższać jakość kształcenia.

TEMPUS jest programem pomocowym Unii Europejskiej, wspierającym reformę szkolnictwa wyższego oraz przyczyniającym się do wzmocnienia współpracy między szkołami wyższymi w krajach UE i krajach partnerskich. W ostatniej edycji programu złożono ponad 800 wniosków, z których przyznano 80 dotacji, w tym trzy dla polskich uczelni. UMCS jest właśnie jednym z trzech koordynatorów programu (UMCS, SGGW, UŁ).

    Aktualności

    Data dodania
    13 lutego 2013