Elektronowy mikroskop skaningowy - Hitachi SU6600

Hitachi SU6600, + EDS, EBSD, CL UV-VIS - system elektronowego mikroskopu skaningowego
  • nieniszczące badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikroskali (powiększenia do 100 000 razy) bez konieczności napylania

  • jednoczesna analiza składu pierwiastkowego (analiza jakościowa oraz ilościowa w %wag)

  • analizy składu chemicznego w punkcie, w linii oraz tzw. mapy składu pierwiastkowego, możliwość uzyskania map fazowych.

  • koordynator: dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji)