Dzień Nauki Polskiej na UMCS

Albert Einstein powiedział niegdyś: Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej Nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka. 19 lutego mamy okazję świętować wyjątkową tajemnicę Nauki w Dzień Nauki Polskiej. W murach UMCS hołdujemy Jej codziennie, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest istota Nauki i dlaczego w zasadzie stała się dla nas tak ważnym aspektem życia.

Sejm RP w 2020 roku ustanowił 19 lutego świętem państwowym, aby docenić dokonania polskich naukowców, ich potrzebę odkrywania świata oraz rolę Nauki w kształtowaniu ewolucji społecznej w wymiarze edukacyjnym i obywatelskim. Tę datę wybrano z uwagi na szczególną okazję, jaką stanowią urodziny Mikołaja Kopernika, uznając wartość jego wybitnych zasług w dziedzinie astronomii.

Przełomowe odkrycia takie jak polon i rad, teoria heliocentryczna, międzynarodowy język esperanto czy choćby projektor kinowy z małą przenośną kamerą dokonane zostały właśnie przez Polaków i na zawsze odmieniły naszą codzienność.

Inicjatywa Święta Nauki Polskiej w dużej mierze kładzie nacisk na niezmiernie istotną misję szkół wyższych w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa badawczego w środowisku studentów i naukowców oraz służy zachęcaniu do pójścia w ślady wybitnych polskich odkrywców i badaczy.

- Idea tego święta jest bardzo ważna. Im bardziej promujemy Naukę w przestrzeni publicznej, tym lepiej. Przede wszystkim może zainspiruje to młodzież do wybrania ścieżki badawczej w przyszłości. Warto promować wszystko, co jest, jak mówili Grecy - "piękne i dobre", czyli "kaloi kai agathoi" – twierdzi dr Marcin Szeliga, zastępca dyrektora Instytutu Archeologii UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od początku swojego istnienia może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi nie tylko w krajowej, ale również międzynarodowej przestrzeni badawczej.  Świadczą o tym liczne, prestiżowe nagrody, współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi czy obecność na listach światowych rankingów naukowych, np. zestawieniu najbardziej wpływowych ludzi Nauki „World’s Top 2 % Scientists”, gdzie w ubiegłym roku znalazło się aż 18 naukowców związanych z UMCS-em. Warto przy tym dodać, że nasza Uczelnia jako jedna z pierwszych przyczyniła się do rozwijania dorobku polskiej Nauki sprzed drugiej wojny światowej i wzmacniała go dzięki kolejnym, wielkim dokonaniom naukowców UMCS. Jednym z głównych zadań stała się kontynuacja działalności dydaktycznej ośrodków badawczych utraconych po wojnie (Wilno, Lwów) w wyniku zmiany granic.

- Dzień Nauki Polskiej z jednej strony pokazuje specyfikę środowiska akademickiego i kultury akademickiej w naszym kraju, z drugiej zaś podkreśla te walory, które stanowią o wyjątkowości Nauki polskiej. To znaczy o tym, w jaki sposób odbudowywała się po drugiej wojnie światowej, biorąc pod uwagę zmianę granic i dziedzictwo Nauki, które otrzymaliśmy lub pozostawiliśmy poza granicami – tłumaczy prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, medioznawca, mecenas nauki i kultury.

Współcześnie polscy naukowcy coraz częściej stają się autorami naukowych rewolucji, tworzą prestiżowe, interdyscyplinarne zespoły badawcze, a liczba zgłoszeń patentowych w 2021 roku wzrosła w porównaniu do lat poprzednich. Polscy naukowcy przywiązują również szczególną uwagę do etyki pracy, dlatego też wysoko „zawieszają poprzeczkę” swoim następcom. Co w takim razie wypadałoby życzyć polskiej Nauce, polskim badaczom?

- Więcej wiary w siebie, trochę mniej systemowego wikłania się w przeróżne wyścigi i gry wojenno-dyplomatyczne. Skupmy się na tym, co jest tu i teraz ważne, potrzebne i prawdziwe – zaznacza prof. Piotr Celiński z Katedry Mediów Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Choć obchody tego święta mogą mieć różny wymiar, ten wyjątkowy dzień naukowcy na UMCS-ie postanowili uczcić w oryginalny sposób, wspólnie recytując wiersz polskiego noblisty Czesława Miłosza pt. „Zaklęcie”. Zapraszamy do obejrzenia specjalnego materiału, w którym udział wzięli:

 • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS,
 • dr hab. Piotr Celiński – profesor uczelni, Katedra Mediów Instytutu Nauk
  o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, medioznawca,
 • dr Marlena Stradomska - pracownica w Katedrze Psychologii Klinicznej
  i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS,
 • dr Marcin Szeliga – zastępca dyrektora Instytutu Archeologii UMCS.
 • mgr Agnieszka Sowa – doktorantka IV roku Nauk o Mediach, Wydział Politologii
  i Dziennikarstwa UMCS,
 • prof. Iwona Hofman - dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, medioznawczyni, mecenaska nauki i kultury.

Czesław Miłosz

„Zaklęcie”
(z tomu "Miasto bez imienia", data wydania: 1969, wydawnictwo: Instytut Literacki)

Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony.

Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał,

Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu.

On ustanawia w języku powszechne idee

I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery

Prawda i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda.

On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno,

Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei.

On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana,

W zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata.

On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów

Ocala zdania surowe i jasne.

On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem,

Otwiera dłoń zakrzepłą tego, co już było

Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija

I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.

Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny,

Wieść o tym górom przyniosły jednorożec i echo.

Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic.

Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie.

  Aktualności

  Data dodania
  18 lutego 2022