Dyplomy Homo Didacticus wręczone

26 października br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus dla nauczycieli akademickich wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Dyplomy uznania otrzymali nauczyciele akademiccy, wytypowani na podstawie analizy ankiet, w których studenci wyróżnili najwyższymi ocenami ich pracę dydaktyczną w danym semestrze. Wyróżnienia Homo Didacticus związane są z Dniem Jakości Kształcenia UMCS.

Dyplomem Homo Didacticus zostało odznaczonych łącznie 82 nauczycieli akademickich z 13 wydziałów UMCS, z Centrum Nauczania i Centrum Języków Obcych UMCS oraz Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Wyróżnienia wręczała prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS w asyście dr Jolanty Rodzoś, prof. UMCS, pełnomocnika rektora UMCS ds. jakości kształcenia, mgr Alicji Borzęckiej-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów oraz władz dziekańskich poszczególnych wydziałów.

- Rozdaliśmy naszym pracownikom zasłużonym na polu dydaktycznym bardzo miłe wyróżnienia - dyplomy Homo Didacticus. Wracamy do tej tradycji po wielu latach, ponieważ w naszym Uniwersytecie takie dyplomy były już obecne. Mamy nadzieję, że w związku z Dniem Jakości Kształcenia, nasi pracownicy będą krzewili ideę związaną z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na bardzo wysokim poziome – podkreśliła prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS i zapowiedziała, że dyplomy Homo Didacticus będą rozdawane dwa razy w roku, po każdej edycji ankiety studentów.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów dydaktycznych!

Fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2022