18 października br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurowano trzydniowy cykl „Dni włoskich”. Na Wydziale Politologii UMCS delegację profesorów z Uniwersytetów włoskich przywitał Prorektor UMCS prof. dr hab. Ryszard Dębicki.

Wśród honorowych gości znaleźli się m.in.: z Sapienza Universitá di Roma: prof. ssa Anna Maria Belardinelli, prof. Giovanni Greco, z Universita`degli Studi di Torino: prof. Renato Grimaldi, prof. Matteo Rivoira.

Wydarzeniu towarzyszyły m.in: włoskie warsztaty teatralne, dyskusje i wykłady na następujące tematy:

  • O zabójstwie na zlecenie władz i sławnych ofiarach Mussoliniego,
  • Najnowsza edycja Atlasu języków we Włoszech,
  • Mniejszości etniczne w Republice Włoskiej. Mniejszości językowo-etniczne na terenie Regionu Piemontu.

W ramach Dni włoskich została zorganizowana prezentacja książki „Watykańskie i włoskie energie della sviluppo”.

    Aktualności