Dni Adaptacyjne dla studentów niepełnosprawnych i ich przyjaciół

Od 14 do 16 października br. w Janowie Lubelskim trwały Dni Adaptacyjne dla studentów niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Głównym organizatorem wydarzenia był Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”.

Studenci pierwszego roku oprócz uczestnictwa w licznych atrakcjach turystycznych, mieli również okazję poznać nowych kolegów oraz starszych członków Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich UMCS dr hab. Stanisławem Michałowskim, który od organizatorów i uczestników wyjazdu otrzymał podziękowanie za pomoc w realizacji projektów na rzecz studentów niepełnosprawnych.

    Aktualności