BIBLIOTEKA UMCS

Adres

Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat (p. 208)
tel./fax: (81) 537 58 35
e-mail: bgumcs@umcs.lublin.pl

Oddział Informacji Naukowej (nowe skrzydło, Ip.)
tel. (81) 537 58 94 (kierownik),
537 58 12, 537 58 72
e-mail: biblion@umcs.lublin.pl

Wypożyczalnia Miejscowa (parter)
tel. (81) 537 58 02
e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl

Strona WWW

bg.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Sprawdź godziny otwarcia

Opis

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Dyrektor: dr Bogusław Kasperek
tel. (81)537 58 47
e-mail: b.kasperek@umcs.lublin.pl
Z-ca Dyrektora: mgr Urszula Poślada, st. kustosz dyplomowany
tel. (81)537 58 38
e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl
Sekretarz Naukowy: dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik, st.kustosz dyplomowany
tel.
(81)537 58 84
e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl
Sekretariat: mgr Justyna Piecak, Bogumiła Łojewska
tel./fax: (81)537 58 35
e-mail: bgumcs@umcs.lublin.pl
Kierownik obiektu: Beata Haraszczuk, specjalista
tel. (81) 537 58 67
e-mail: beatah@poczta.umcs.lublin.pl

Jednostki podrzędne