ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW

Adres

Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Kontakt

tel. 81 537-58-84, 537-58-39, 537-58-52 (Wymiana Wydawnictw), 537-58-75

Strona WWW

bg.umcs.lublin.pl