BIBLIOTEKA OGRODU BOTANICZNEGO

Adres

ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin

Kontakt

tel. (81) 743 49 00 (sekretariat)


Bibliotekarz prowadzący:
dr inż. Krystyna Rysiak
tel: (81) 743 49 45 w. 19
e-mail: rysiakk@hektor.umcs.lublin.pl

Opis

Profil zbiorów:
Biblioteka Ogrodu Botanicznego gromadzi księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu botaniki i dziedzin pokrewnych, czasopisma ogrodnicze, w tym 3 ciągłe.

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie księgozbioru zgodnie z profilem biblioteki.
  2. Udostępnianie księgozbioru na miejscu - pracownikom i studentom UMCS, UP, KUL, UM oraz innym osobom, na podstawie dowodu tożsamości.
  3. Bieżące udzielanie informacji dotyczące zbiorów biblioteki.