ODDZIAŁ KOMPUTERYZACJI

Adres

Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 58 93 (Kierownik), 81 537 58 16
e-mail: katalog@umcs.lublin.pl

Strona WWW

bg.umcs.lublin.pl

Pracownicy

Władze

Kierownik: mgr Urszula Zielińska, st. bibliotekarz
e-mail: u.zielinska@umcs.lublin.pl