Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Arkadiusz Kostecki

mgr Arkadiusz Kostecki
Stanowisko
młodszy bibliotekarz
Jednostki
BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
Telefon
81 537-69-19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek - piątek: 8.00-15.00.

Adres

Biblioteka Instytutu Muzyki UMCS, al. Kraśnicka 2a (pokój nr 5)
20-718 Lublin

O sobie

Urodzony w 1993 roku w Krasnymstawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w Instytucie Muzyki UMCS. Obecnie pracownik Biblioteki Wydziału Artystycznego UMCS.

Główne zainteresowania: historia i folklor ziemi krasnostawskiej, chóralistyka i kompozycja chóralna, polska kultura szlachecka, genealogia rodzinna, bibliologia, infobrokering, a także malarstwo o tematyce ludowej i sakralnej, astronautyka, enologia i ampelografia.