BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Adres

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

KIEROWNIK BIBLIOTEKI WE
mgr Piotr Sękowski
piotr.sekowski@poczta.umcs.lublin.pl