Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Miecznikowska-Ziółek

mgr Anna Miecznikowska-Ziółek
Stanowisko
bibliotekarz
Jednostki
MIĘDZYWYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA FILOLOGICZNO-HISTORYCZNA
Telefon
81 537 27 32
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

Ukończyła VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie (klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem francuskim); odbyła studia na kierunku filologia romańska w Zakładzie Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie; ukończyła seminarium magisterskie pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Falickiego z zakresu francuskojęzycznej literatury Belgów; pracę magisterską obroniła w 1993 roku.

Zatrudnienie:

W 1993 roku została zatrudniona na Wydziale Humanistycznym UMCS w Zakładzie, a następnie Instytucie Filologii Romańskiej - pracowała kolejno na stanowiskach: starszego referenta, specjalisty oraz starszego specjalisty naukowo-technicznego; od lutego 2018 roku pracuje w Bibliotece Wydziału Humanistycznego na stanowisku bibliotekarza; członek z wyboru Rady Wydziału Humanistycznego w kadencjach 2008-2012, 2012-2016 oraz 2016-2020 (do lutego 2018 roku); nagrody indywidualne Rektora UMCS (2010, 2013).

Zainteresowania:

Języki romańskie: francuski i włoski, cywilizacja i kultura krajów tych obszarów językowych, przekład.