Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r (Raport GUS)

W pierwszym kwartale 2021 r. w Polsce podmioty gospodarki narodowej (jednostki macierzyste lub lokalne) zatrudniające co najmniej 1 osobę poszukiwały w celu zatrudnienia 423,9 tys. pracowników, a w planach przyjęć na pozostałe kwartały roku – kolejne 598,7 tys. Do końca roku planowano 118,1 tys. zwolnień pracowników.

W Raporcie znajdują się informacje na temat poszukiwanych pracowników - także według grup zawodowych. Również w publikacji zawarte zostało bardziej szczegółowe ujęcie zawodów, z którego wynika że w I-szym kwartale 2021 największy popyt występował m. in. na sprzedawców i magazynierów.

Raport pokazuje także strukturę poszukiwanych pracowników według sekcji PKD, a także iloraz liczby planowanych przyjęć do pracy i liczby planowanych zwolnień w okresie od 1. kwietnia do końca 2021 roku.

Ciekawostką zawartą w Opracowaniu jest również ukazana mapa Polski pokazująca jak wygląda iloraz planowanych przyjęć i zwolnień według poszczególnych regionów kraju.

Więcej informacji o pulikacji, a także sam Raport do pobrania znajduje się na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zapotrzebowanie-rynku-pracy-na-pracownikow-wedlug-zawodow-2021-r-,24,1.html

(opis na podstawie Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    29 listopada 2021