StartUp Impact - Raport PARP (2021)

Raport pokazuje spojrzenie PARP na startupy z perspektywy Mapy trendów opracowanej przez infuture.institue. Wyszczególnione zostały m. in. aktualne jak i przyszłe trendy, dokonano też podziału na kategorie wymienionych trendów ze względu na poziom ich dojrzałości.

Według przeporwadzonego przez PARP badania beneficjenci tej instytucji znają aktualne i przyszłe trendy zarówno środowiskowe, technologiczne, ekonomiczne, społeczne i komunikacyjne. Zbieżność z co najmniej jednym z nich zakdeklarowało aż 89% badanych.

Respondenci głównie identyfikowali się z aktualnymi trendami na rynku (78%) lub trendami, które mają się upowszechnić w przeciągu 1-5 lat (76%). W przypadku trendów dotyczących dalszej przyszłości (powyżej 5 lat) - zbieżność z co najmniej jednym z nich wskazał co drugi przedsiębiorca. W tym kontekście podzielone zostały trendy na New normal, Reactivation zone, Innovation zone, Foresight zone.

W Publikacji znajduję się m. in. najczęściej wskazywane przez badanych trendy ekonomiczne, komunikacyjne, środowiskowe, technologiczne, społeczne. Badani zakładają że w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie znaczenie wszystkich opisywanych trendów. Raport został opracowany w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Andrzeja Jędrzejowskiego.

Raport jak i dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/startup-impact

(opis na podstawie parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    15 lipca 2021