Rynek pracy w województwie lubelskim w 2017 r.

Publikacja Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawia zmiany jakie zaszły w naszym województwie na rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Z opracowania mogą Państwo dowiedzieć się o pracujących w gospodarce narodowej, poziomie zatrudnienia i ruchu zatrudnionych, popycie na pracę i warunkach pracy. Zawiera ona również informacje dotyczące wielkości wynagrodzeń, poziomu i struktury bezrobocia rejestrowanego oraz struktury ludności.

    Badania i raporty

    Autor
    Magdalena Oziomek
    Data dodania
    6 grudnia 2018