Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021 (PARP)

Raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.

Publikacja obejmuje okres sprawozdawczy od 30 sierpnia do 25 września 2021 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane w wyżej wspomnianym okresie.

Opracowanie przedstawia statystyki dotyczące rynku pracy w Polsce - m.in. liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia (także ze względu na płeć), statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy i wynagrodzenia.

W Raporcie przedstawiono również dane dotyczące europejskiego rynku pracy. Można w nim zapoznać się również z wykresami dotyczącymi wielkości bezrobocia w poszczególnych krajach.

Przedstawiony został również przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy.

Raport i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-wrzesien-2021

(opis na podstawie Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    18 października 2021