Rynek pracy, edukacja, kompetencje - październik 2021 (PARP)

Raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.

Publikacja obejmuje okres sprawozdawczy od 26 września 2021 r. do 22 października 2021 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego, a także międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane w danym okresie.

Opracowanie przedstawia statystyki dotyczące rynku pracy w Polsce - m.in. liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia (także ze względu na płeć), statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy i wynagrodzenia.

W Raporcie przedstawiono również dane dotyczące europejskiego rynku pracy. Można w nim zapoznać się również z wykresami dotyczącymi wielkości bezrobocia w poszczególnych krajach.

Raport i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-pazdziernik-2021

(opis na podstawie Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    14 grudnia 2021