Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (Raport PARP lipiec 2022)

Raport ma przybliżyć sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia wyniki badań w tym zakresie oraz występujące trendy.

Publikacja obejmuje okres sprawozdawczy od 28 czerwca do 26 lipca 2022 r. Przedstawiono w niej wyniki badań i analiz dotyczących polskiego, a także międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane w danym okresie. Na uwagę zasługują między innymi podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w omawianym okresie. Wśród nich m. in.:

- raport SW Research: Kompetencje organizacji i pracowników. Co jest ważne, aby wzrastały zarówno organizacje jak i pracownicy? 2022,

- Badanie State of Science Index 2022 – raport 3M prezentujący postawy Polaków wobec nauki, edukacji, ochrony środowiska i ich oczekiwania społeczne wobec sektora publicznego i prywatnego

Opracowanie przedstawia statystyki dotyczące rynku pracy w Polsce - m.in. liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia, statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy i wynagrodzenia.

Raport i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-1

(opis na podstawie Raportu i strony parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    3 sierpnia 2022