Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Luty 2022 (PARP)

Raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia wyniki badań w tym zakresie oraz trendy.

Publikacja obejmuje okres sprawozdawczy od 27 stycznia do 28 lutego 2022 r. Przedstawiono w niej wyniki badań i analiz dotyczących polskiego, a także międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane w danym okresie. Na uwagę zasługują między innymi podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w lutym 2022 r.

Opracowanie przedstawia statystyki dotyczące rynku pracy w Polsce - m.in. liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia, statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy i wynagrodzenia.

Raport i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2022

(opis na podstawie Raportu i strony parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    15 marca 2022