Raport - Studenci a wymagania rynku pracy

Raport nt. preferencji pracodawców względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber. Publikacja ta dotyczy potrzeb pracodawców oraz rynku pracy pod kątem umiejętności posiadanych przez kandydatów do pracy, w szczególności studentów rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Wyniki zaprezentowano na podstawie przeprowadzonej analizy niespełna tysiąca ogłoszeń rekrutacyjnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Dzięki czemu raport może stać sie źródłem pomocnych informacji dla młodych pracowników na temat istniejących potrzeb rynkowych.

Pokazane zestawienie zgłaszanych przez poszczególne branże wymogów co do profilu i posiadanych umiejętności kandydatów/tek, jak również zaprezentowany profil ogólny „idealnego kandydata”, mogą pomóc studentom i studentkom trafniej dopasować własną formę kształcenia do oczekiwań pracodawców. Tym samym rozwijać dodatkowo kompetencje zwiększające szanse na zdobycie pracy w zawodzie.

W pierwszej części opracowania zaprezentowane zostały Czytelnikom wyniki analizy ogłoszeń rekrutacyjnych w celu ich usystematyzowania oraz znalezienia wspólnych mianowników. W drugiej części zostały one skonfrontowane z wywiadem przeprowadzonym wśród przedsiębiorców, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne sportretowanie wizerunku idealnego kandydata/tki do pracy. 

Więcej informacji na temat raportu i wersję do pobrania znaleźć można na stronie https://raport.koliber.org/

Grafika ze strony raport.koliber.org

(Link do raportu i grafika - stan na dzień 12.03.2021)

    Badania i raporty

    Data dodania
    12 marca 2021