Raport dotyczący otwartej nauki opublikowany przez EUA (Lipiec 2021)

European Universities Alliance - sieć międzynarodowa, do której należy także nasza Uczelnia opublikowała raport, w którym podzieliła się wynikami swojego badania dotyczącego otwartej nauki.

Raport z badania, zawierający ponad 270 odpowiedzi z 36 krajów europejskich, koncentruje się na poziomie rozwoju otwartej nauki na Europejskich Uniwersytetach.

Publikacja pokazuje wyniki a także zalecenia dla dla instytucji, badaczy, fundatorów badań i decydentów w zakresie przejścia na otwartą naukę.

Opisana została także rola otwartej nauki w realizacji priorytetów strategicznych instytucji oraz sposoby jej wdrażanie w praktykach instytucjonalnych

Więcej informacji na temat Raportu i link do tego opracowania znajduje się na tej stronie https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,21234,raport-dotyczacy-otwartej-nauki-opublikowany-przez-eua,104949.chtm

    Badania i raporty

    Data dodania
    2 sierpnia 2021