Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy - Raport

Raport zawiera informacje między innymi obejmujące: determinanty rynku pracy, trendy kształtujące pracę, a także scenariusze rozwoju na rynku pracy. Zaletą publikacji jest również rozbudowana bibliografia.

Publikacja może być szczególnie przydatna dla osób zainteresowanych przyszłością rynku pracy, stanowi też przegląd najnowszych badań i analiz w tym zakresie.

Raport opracowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy, w oparciu o przegląd literatury przedmiotu, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, maj 2022

Więcej informacji na temat Raportu i sam raport znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/prognozowane-zmiany-na-rynku-pracy-przeglad-scenariuszy

(opis na podstawie Raportu i strony parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    8 czerwca 2022