Popyt na pracę w 2020 r - Raport GUS

Publikacja dotyczy popytu na pracę w 2020 roku. Głównym celem badania jest zebranie danych o liczbie istniejących, utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy a także o wolnych miejscach pracy, w tym nowo utworzonych.

Raport zawiera w sobie syntezę i uwagi metodologiczne. W uwagach omówiono koncepcję badania, schemat losowania próby, podstawowe pojęcia używane w publikacji oraz stosowane klasyfikacje.

W Publikacji tej można znaleźć także wiele wykresów i tablic dotyczących tematyki poruszanej w tym opracowaniu. Na uwagę zasługuje także zwiększający szczegółowość Raportu podział danych ze względu na województwa, kwartały lub poszczególne rodzaje działalności według wybranych sekcji PKD.

Raport, jak i więcej informacji można znaleźć na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2020-roku,1,16.html 

(opis na podstawie stat.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    2 listopada 2021