Młodzi Polacy na rynku pracy 2021

Raport opracowany przez Raport PwC, Well.hr i Absolvent Consulting pokazuje jak studenci/tki i absolwenci/tki wchodzący na rynek pracy postrzegają swoje zawodowe szanse. Jest to już druga edycja badania

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety on-line w marcu i kwietniu 2021 roku. I wzięło w nim udział 2500 studentów/tek i absolwentów/tek wyższych uczelni (bardziej szczegółowy opis respondentów znajduje się w Raporcie).

Wśród zagadnień, które znajdują się w Raporcie można wymienić m. in.:
- ocenę swoich możliwości na rynku pracy przez badanych
- jakie kwestie badani uważają za istotne przy wyborze zatrudnienia
- w jaki sposób sprawdzają informacje dotyczące pracodawcy
- jakie kompetencje uważają za szczególnie przydatne w popandemicznej rzeczywistości
- jak COVID-19 przełożył się na postawy i oczekiwania respondentów
...oraz co z tego wynika dla pracodawców

Wśród głównych wniosków jakie płyną z badania można znaleźć na przykład:
- 48,7% badanych uznało, że pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na ich szanse na rynku pracy
- Dla 36,3% badanych sukces zawodowy to wciąż praca, która jest pasją
- Dostęp do pracy zdalnej to obowiązkowy benefit dla 33,7% badanych
- Dla 74,2% badanych preferowana forma umowy to umowa o pracę

Więcej informacji, w tym inne główne wnioski płynące z badania, a także cały Raport znajduje się na stronie https://www.pwc.pl/pl/publikacje/mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2021.html

(opis na podstawie pwc.pl i Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    1 grudnia 2021