GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

10. Raport GEM Polska podsumowujący wyniki kolejnej edycji międzynarodowego projektu badającego postawy przedsiębiorcze Polaków oraz mieszkańców 46 krajów świata. Raport został opracowany na podstawie danych z badań GEM, przeprowadzonych w latach 2011-2020 przez Global Entrepreneurship Research Association przy współpracy zespołów badawczych z poszczególnych państw świata.

W Publikacji znajdują się informacje o zachowaniach i aspiracjach przedsiębiorczych Polaków, nastawieniu naszego społeczeństwa do przedsiębiorczości, a także ocena uwarunkowań powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, w tym również startupów. W kontekście startupów można doczytać m. in. o czynnikach i barierach rozwoju młodych firm, o uwarunkowaniach rozwoju startupów, a także o wpływie pandemii na takie przedsięwzięcia.

Tegoroczny Raport GEM jest również pierwszym ilustrującym bezprecedensowy wpływ trwającej od ponad 1,5 roku pandemii COVID-19 na warunki prowadzenia działalności przedsiębiorczej w Polsce oraz na stosunek Polaków do tego typu aktywności.

Więcej informacji i Raport do pobrania na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczosci-2021

(opis na podstawie parp.gov.pl i Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    17 stycznia 2022