GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019

Ósma edycja Raportu Global Entrepreneurship Monitor Polska - pokazuje wyniki projektu badawczego na temat postaw, zachowań i aspiracji przedsiębiorczych Polek i Polaków. Dodatkowo znajdują się tutaj wnioski na temat nastawienia społecznego mieszkańców naszego kraju do przedsiębiorczości. Nie zabrakło również oceny uwarunkowań powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w naszym kraju.

Raport GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Polska opracowany został przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wyniki raportu wskazują, że społeczeństwo polskie jest aktualnie wyjątkowo przychylne przedsiębiorczości, większość Polaków widzi szanse biznesowe w swoim otoczeniu. Obecnie co dziesiąty Polak deklaruje chęć założenia firmy. Jednocześnie udział osób prowadzących młode firmy wśród dorosłych mieszkańców Polski zmniejszył się, wzrósł za to udział osób prowadzących firmy dojrzałe - obecne na rynku powyżej 3,5 lat.

Z kolei ocena ekspercka uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw wskazuje na znaczącą poprawę w wielu obszarach, m.in. uwarunkowań kulturowych i społecznych, dostępu do finansowania, czy polityki publicznej w zakresie przedsiębiorczości. Wciąż jeszcze sporo jest do zrobienia w obszarach związanych z edukacją przedsiębiorczości na etapie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz obciążeniami związanymi z kosztami wejścia na rynek.

Dodatkowe informacje na temat Raportu i link do pobrania znajdują się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczosci-2019 

Grafika ze strony: www.parp.gov.pl

(Link do raportu i grafika - stan na dzień 10.03.2021)

    Badania i raporty

    Data dodania
    10 marca 2021