Barometr ManpowerGroup perspektyw zatrudnienia (IQ 2022)

Raport z badania ManpowerGroup. Dane dla I kwartału 2022 roku

Raport dla I kwartału 2022 został opracowany na bazie wywiadów z 505 pracodawcami w Polsce. Uczestnicy byli pytani o to jakie są ich przewidywania dotyczące zmian w zatrudnieniu firmy w przeciągu 3 miesięcy do końca marca 2022.

W Publikacji pokazano parametr "prognoza netto zatrudnienia" stanowiący różnicę procentową między odsetkiem pracodawców, którzy przewidują wzrost zatrudnienia i odsetkiem spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia.

W ramach Opracowania widać perspektywy zatrudnienia ze względu na wielkość firm, branżę, a także ze względu na podział według województw i regionów.

Link do Raportu https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/12/Barometr-ManpowerGroup-Perspektyw-Zatrudnienia-I-kwarta%C5%82-2022-1.pdf

(opis na podstawie Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    1 lutego 2022