„Mapa stypendiów III” – największy raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził największe w Polsce, unikalne badanie społecznych programów stypendialnych w Polsce, realizowanych w latach 2019-2020.

W raporcie zostały przedstawione najważniejsze informacje o segmencie społecznych stypendiów w Polsce, w tym:

 • liczba i typ organizatorów,
 • liczba programów stypendialnych,
 • skala i rodzaj programów,
 • wysokość wsparcia stypendialnego i budżetu przeznaczonego na programy stypendialne,
 • ogólna charakterystyka stypendystów.

Po raz pierwszy od 2013 roku, zespołowi Fundacji udało się dotrzeć do informacji o tym, ile wynoszą stypendia, z jakich środków pochodzą finanse organizatorów przeznaczone na stypendia (np. darowizny, dotacje, środki publiczne etc.). Innym szczególnie istotnym aspektem badania są zagadnienia dotyczące tego, czy programy stypendialne prowadzone są w partnerstwie z innymi podmiotami.

Kogo dotyczyło badanie i w jaki sposób było realizowane?

Badane programy obejmowały stypendia przyznawane przez samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i średnie oraz firmy, z pominięciem stypendiów realizowanych z budżetu państwa (np. stypendia szkolne czy rektora).

Badanie zostało oparte na analizie:

 1. zebranych danych o 735 społecznych programach stypendialnych organizowanych przez 581 instytucji działających w Polsce w latach 2019-2020;
 2. niemal 200 odpowiedzi uzyskanych w ankiecie internetowej skierowanej do organizatorów programów stypendialnych.

Poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia, a także dzięki szerokiemu zakresowi badania, raport pozwala na analizę jakości społecznych programów stypendialnych oraz na obserwowanie zmian w strukturze i finansowaniu systemu stypendialnego w Polsce. Zaś dzięki dużej liczbie rzetelnych odpowiedzi uzyskanych w ankiecie, możliwe było zdefiniowanie luk w systemie pomocy stypendialnej oraz wyeksponowanie dobrych praktyk w zakresie jego realizacji.

Broszura oraz badania zostały zrealizowane na zlecenie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Skrócona wersja raportu w formacie PDF znajduje się na stronie www.mojestypendium.pl. Aby uzyskać dostęp do pełnej treści raportu, wystarczy wypełnić krótką ankietę, dostępną pod tym linkiem.

Fundacja Dobra Sieć od 2006 roku prowadzi serwis www.mojestypendium.pl – największy portal edukacyjny o stypendiach w Polsce. Jesteśmy zespołem ekspertów w zakresie gromadzenia wiedzy o programach wspierających rozwój, badaniu stypendiów w Polsce, projektowaniu kampanii promocyjnych, redakcji artykułów edukacyjnych oraz wyznaczaniu standardów realizacji programów stypendialnych.

(Grafika i opis na podstawie materiałów od Fundacji Dobra Sieć)

  Badania i raporty

  Data dodania
  26 marca 2021