Zygmunt Haupt. Powrót pisarza - zaproszenie na konferencję

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na konferencję naukową

Zygmunt Haupt. Powrót pisarza.

27-28 kwietnia 2017 roku

Dom Pracy Twórczej KUL

Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94

Program

Czwartek 27.04.2017

godz. 9. 30 – 14.00 Obrady 
Prof. Piotr Śliwiński (UAM Poznań)  Dreszcz. Etyczne vs estetyczne w prozie Haupta
Prof. Marek Wilczyński (UG Gdańsk)  Powtórzenie. Haupta Kierkegaardem inaczej
Prof. Tomasz Mizerkiewicz (UAM Poznań)  Proza Zygmunta Haupta - problem uwagi
Dr Stanisław Zając (Centrum Kultury Śląskiej)  W labiryncie Zygmunta Haupta
Dr Aleksander Wójtowicz (UMCS Lublin)  Haupt i kultura popularna
Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin)  Zygmunt Haupt idzie do kina
16.00 – 19.30 Obrady 
Dr Paweł Panas (KUL Lublin)  Zygmunt Haupt – epistolograf
Prof. Aleksander Madyda (UMK Toruń),   "Obczyzny nie przełknę". Listy Zygmunta Haupta do Zdzisława Ruszkowskiego
Dr Agnieszka Bielak (KUL Lublin)  Zygmunt Haupt Józefa Czapskiego
Dr Aneta Wysocka (UMCS Lublin)  Manieryczna czy mimetyczna? O składni reportaży Zygmunta Haupta
Barbara Krupa (Stanford University Libraries, USA)  Zygmunt Haupt: między popularyzacją a demagogią
Piątek 28.04.2017 

9.30 – 13. 30 Obrady

Dr hab. Maciej Nowak (KUL Lublin)

 Właściwe niewypowiedziane Haupta i modernistyczne aporie 
Dr hab. Andrzej Niewiadomski (UMCS Lublin)  Ja, Zygmunt z Roksolanii. O gatunkowej nieprzejrzystości prozy Haupta
Dr hab. Jerzy Borowczyk (UAM Poznań)  „U wjazdu do innej wsi…”. Sceny przybycia w prozie Haupta – chwyt kompozycyjny, powtórzenie, kreacja i ekspresja 
Dr Dorota Utracka (AHE Łódź)  Teksty-nomady. Wariantywność jako zasada dyskursu memorycznego
Dr Jagoda Wierzejska (UW Warszawa)  Nie-to-ta, czyli folklor, incest i melancholia w prozie Zygmunta Haupta
 Zakończenie konferencji 

Załączniki

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    20 kwietnia 2017