Zmarła ŚP. dr hab. Barbara Jedynak, prof. nadzw. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 października 2021 r. zmarła


ŚP. dr hab. Barbara Jedynak, prof. nadzw. UMCS

Urodzona 17 września 1942 r. w Strzemieszycach. Z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana od 1959 r. jako studentka, a następnie zawodowo w latach 1964-2011 w Instytucie Filologii Polskiej oraz Instytucie Kulturoznawstwa (od roku 2004 kierownik Zakładu Kultury Literackiej i Obyczaju). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1973 r., stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa w 2002 r., stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymała w 2006 r.  Specjalizowała się w historii literatury polskiej, kulturze literackiej, pamiętnikarstwie i obyczajach XIX i XX w. Twórca i Redaktor Naczelna trzech czasopism przeznaczonych dla oświaty polonijnej „Wisełka”, „Rota” i „Nasza Rota”. Były to pierwsze powojenne czasopisma finansowane przez Senat Rzeczypospolitej i Towarzystwo Polonia przeznaczone dla zagranicy. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji  Edukacji Narodowej, orderem Polonia Mater Nostra Est oraz medalem „Serce dla serc”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 października 2021 r. o godz. 12.00 w kaplicy przy ul. Białej.

Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UMCS

 

 

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    9 października 2021