Symbolika roślin w polskiej tradycji ludowej (na tle porównawczym) - konferencja

Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego i Pracownia Etnolingwistyczna zapraszają na konferencję naukową 

Symbolika roślin w polskiej tradycji ludowej (na tle porównawczym)

Lublin, 21–22 listopada 2019

Wydział Humanistyczny, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
 
Zapraszamy!

    Archiwum ogłoszeń IFP