Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej ws. wyborów do RWH w grupie: Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego
z Wydziału Humanistycznego
że
wybory przedstawicieli do
Rady Wydziału Humanistycznego
odbędą się w dniu 01 czerwca 2016 r. w sali obrad Rady Wydziału

według następującego harmonogramu:

- Instytut Historii (11 przedstawicieli): godz. 08.00

- Instytut Filologii Polskiej (10 przedstawicieli): godz. 9.00

- Instytut Anglistyki (5 przedstawicieli): godz. 10.00

- Instytut Filologii Słowiańskiej (4 przedstawicieli): 10.45

- Instytut Archeologii (3 przedstawicieli): godz. 11.15

- Instytut Kulturoznawstwa (3 przedstawicieli): godz. 11.45

- Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną (2 przedstawicieli): godz. 12.15

- Instytut Filologii Romańskiej (2 przedstawicieli): 12.45

- Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (2 przedstawicieli): godz. 13.15

- Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej (2 przedstawicieli): godz. 13.45

Wydziałowa Komisja Wyborcza


5.05.2016
Opublikowano ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów Prodziekanów Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016-2020:
http://www.umcs.pl/pl/ogloszenia-wydzialowej-komisji-wyborczej,9250,wyniki-wyborow-prodziekanow-wydzialu-humanistycznego,35177.chtm


28.04.2016
Opublikowano ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu wyborów Prodziekanów Wydziału Humanistycznego.

Wybory Prodziekanów Wydziału Humanistycznego dla wszystkich niżej wymienionych grup elektorów zgodnie z ogłoszeniami odbędą się 5 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Auli im. Prof. Kazimierza Myślińskiego (Nowa Humanistyka).


28.04.2016
Opublikowano ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów Dziekana Wydziału Humanistycznegohttp://www.umcs.pl/pl/ogloszenia-wydzialowej-komisji-wyborczej,9250,wyniki-wyborow-dziekana-wydzialu-humanistycznego,34832.chtm


19.04.2016
Opublikowano ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu wyborów Dziekana Wydziału Humanistycznego.
Wybory Dziekana Wydziału Humanistycznego dla wszystkich niżej wymienionych grup elektorów zgodnie z ogłoszeniami odbędą się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 12.30 w Auli im. Prof. Kazimierza Myślińskiego (Nowa Humanistyka).


Aktualności Wydziałowej Komisji Wyborczej publikowane są także na stronie głównej Wydziału.

Dostępna jest również w menu Wydziału zakładka Wybory 2016.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 maja 2016