Nowy kierunek studiów - glottodydaktyka polonistyczna

Nowy kierunek studiów!

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA to specjalność nauczycielska - przygotowująca do nauczania j. polskiego jako obcego.

Po skończeniu studiów daje szansę pracy:

 • w szkołach polskich w kraju i za granicą;
 • w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju;
 • w polonijnych placówkach kultury;
 • w firmach polonijnych związanych z mediami, reklamą, promocją czy komunikacją społeczną;
 • w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.

Glottodydaktyka przygotowuje do założenia własnej działalności edukacyjnej za granicą i w kraju. Może doskonale uzupełnić inne studia filologiczne.

Zapisz się na studia: Glottodydaktyka polonistyczna

  Archiwum ogłoszeń IFP

  Data dodania
  1 czerwca 2015