Między książką a e-książką - II edycja

Studenckie Koło Naukowe Polonistów oraz Studenckie Koło Naukowe Edytorów zapraszają do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej

Między książką a e-książką. Przemiany współczesnego edytorstwa

Lublin, Wydział Humanistyczny, 14-15 czerwca 2018 r.

Wpływ kultury cyfrowej na książkę to jeden z głównych tematów dzisiejszej humanistyki. Symptomy tego procesu, opisywanego na bieżąco przez przedstawicieli różnych dyscyplin i szkół badawczych, dostrzegalne są wyraźnie także na gruncie współczesnego edytorstwa, które żywo reaguje na zmiany we współczesnym paradygmacie kultury. Nowe technologie, eksperymentalne formy elektroniczne, przemiany literatury artystycznej i użytkowej,  wreszcie zmiany w rynku wydawniczym – wszystko to skłania do refleksji na temat zadań i wyzwań, przed jakimi staje dzisiejsze edytorstwo.

Zapraszamy po raz kolejny do podjęcia różnych wątków tej refleksji w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Interesować nas będą zarówno rozważania nad metodami i perspektywami tradycyjnego edytorstwa, jak też jego transformacje w przestrzeni cyfrowej, rządzącej się odmiennymi i wciąż jeszcze dalekimi od krystalizacji zasadami. Z tego względu szczególnie istotna wydaje się nam przestrzeń „pomiędzy”, w której spotykają się oraz przenikają się różne, niekiedy sprzeczne tendencje i procesy.

Tematykę konferencji chcielibyśmy przedstawić jako „otwarty” katalog problemów:

 • problemy metodologiczne współczesnego edytorstwa;
 • „epoka późnego druku" w Polsce;
 • jak w XXI wieku wydawać „klasykę”?;
 • współczesne edycje cyfrowe;
 • nowe media i technologie cyfrowe w warsztacie edytora;
 • remediacja i jej konsekwencje dla edytorstwa;
 • współczesna książka artystyczna;
 • „kultura książki” i jej perspektywy;
 • literatura popularna, twórczośc fanowska i cyfrowa dystrybucja książki elektronicznej 
 • rynek książki i współczesny marketing wydawniczy;
 • e-publikacje.

Zaplanowana w ten sposób problematyka konferencji pomyślana została jako szansa na wykorzystanie bogatego instrumentarium metodologicznego, stwarzającego możliwość uzyskania oryginalnych wyników badawczych. Otwierająca przestrzeń do dyskusji zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i dla reprezentantów młodego pokolenia.

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji z tytułem referatu i krótkim abstraktem (do 2 tys. znaków) do 31 maja 2018 r. na adres: skn.polonistow@umcs.pl.

Przewidujemy publikację zakwalifikowanych do druku tekstów w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego. Planowana opłata konferencyjna: 200 złotych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kolopolonistow.umcs.pl.

 

  Archiwum ogłoszeń IFP