Konferencja ,,Epidemie – zarazy – plagi. Rozważania Humanistów 3”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową: ,,Epidemie – zarazy – plagi. Rozważania Humanistów 3”, która odbędzie się 13 maja 2022 roku o 9:00 na platformie Teams (link do spotkania zamieszczamy poniżej). Wydarzenie to jest kolejnym spotkaniem w ramach cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Koło Młodych Dydaktyków, działające w Instytucie Filologii Polskiej UMCS pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS, oraz dr Beaty Jarosz.

Podjęta w ramach tegorocznej sesji naukowej problematyka pozostaje w tematycznym związku z konferencją ,,Choroba – patologia – dysfunkcja”, którą oba Koła zorganizowały w roku ubiegłym, i stanowi poniekąd jej kontynuację. W przekonaniu Organizatorów sygnalizowana w tytule wydarzenia tematyka, tak żywo absorbująca opinię publiczną na całym świecie w związku z pandemią koronawirusa, warta jest dalszej pogłębionej refleksji humanistycznej. Szczegółowy program konferencji zamieszczamy poniżej z nadzieją, że zaplanowane wystąpienia spotkają się z zainteresowaniem. 

Program Konferencji

9:00 - Otwarcie Konferencji

Panel I (9:15-10:35)

9:15-9:30

Dr Inż. Joanna Nowicka (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa W Wałbrzychu) - Wpływ covid-19 na usługi edukacyjne - ujęcie mikroekonomiczne

9:30-9:45

Mgr Karolina Janeczko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła Ii W Krakowie) - Powietrze zaraźliwe w zdrowe zamienić – wiara i nadzieja w czasach zarazy

9:45-10:00 Mgr Agnieszka Banas (Uniwersytet Opolski) - Bonae spei promotorium albo

o morowym powietrzu - o zaleceniach i przeciwwskazaniach na morowe powietrze

Marcina Jerzego Sokołowskiego

10:00-10:15 Mgr Agnieszka Borsewicz (Muzeum Nadwiślańskie W Kazimierzu Dolnym) - Sięgając pamięcią, czyli dzieje klęsk w Parchatce

10:15-10:35 Dyskusja

10:35-10:45 Przerwa

Panel II (10:45-12:05)

10:45-11:00 Lic. Małgorzata Sojak (Uniwersytet Warszawski) -  „Udaję się do ciebie po pomoc (...)” - Obraz choroby Słowackiego w listach

11:00-11:15 Lic. Julia Kuffel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu) - Polski dramat pandemiczny, czyli Totentanz. Ciemna Noc, ciemna śmierć Ishbel Szatrawskiej

 11:15-11:30 Lic. Jadwiga Goniewicz (Uniwersytet Łódzki) - „W naszym mieście grasuje prawdziwa epidemia zdrowia". Lekarze w krzywym zwierciadle na łamach ,Kolców” (1871-1914)

11:30-11:45 Mgr Agnieszka Banaś (Uniwersytet Opolski) - O morowej zarazie w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego

11:45-12:05 Dyskusja

12:05-12:15 Przerwa

Panel III (12:15-13:35)

12:15-12:30 Mgr Marta Malinowska (Uniwersytet Łódzki) – Portret przedśmiertny. Zaraza w malarstwie początku XX wieku

12:30-12:45 Dr Anna Reglińska-Jemioł (Uniwersytet Gdański) - Od średniowiecznej choreomanii po ,,Kwarantaniec" - reminiscencje plag tanecznych w kulturze (literatura, teatr, sztuka)

12:45-13:00 Szymon Czerski (Uniwersytet Gdański) - Stos jako remedium uniwersalne, czyli zjawisko polowań na czarownice w kontekście epidemii i plag w średniowieczu i nowożytności

13:00-13:15 Mgr Renata Rokicka (Uniwersytet Warszawski) - Angielskie poty - stan badan i ujęcie badawcze

13:15-13:35 Dyskusja

13:35–13:45 Przerwa

Panel IV (13:45-15:00)

13:45-14:00 Mgr Katarzyna Nakonieczna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) „Dźwięki pandemii”, czyli o reportażu radiowym w czasach koronawirusa

14:00-14:15 Agnieszka Wlazły (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Jak wyrażamy negatywne emocje w czasie epidemii? Wpływ pandemii na ekspresywność języka

14:15-14:30 Lic. Dawid Kobylański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Językowe obrazowanie pandemii covid-19 w dyskursie medialnym

14:30-15:00 Dyskusja

15:00 Zakończenie Konferencji

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aw_fIxV8hcdRpAT6XqfOPaYDwazGzRnHZ1ceJAiETUcQ1%40thread.tacv2/1651060372985?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%2288db3df9-4365-4627-aa4a-d66cd02246e3%22%7d

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    10 maja 2022