Konferencja "Dziecko – uczeń – dorosły w edukacji"

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS oraz Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS zapraszają na obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej

„Dziecko – uczeń – dorosły w edukacji. Tradycja i nowoczesność”, która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku.

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego
Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Komitet naukowy konferencji:
Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS

 

PROGRAM:

9.00 – 9.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Dziekan Wydziału Humanistycznego – Prof. dr hab. Robert Litwiński
Prodziekan ds. Ogólnych – Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – Prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

9.30-9.50 LIC. PATRYCJA PIETRASIK (Uniwersytet Łódzki) – Dokąd zmierza edukacja? – wpływ globalizacji na rozwój szkolnictwa
9.50-10.10 KLAUDIA GĄSIOR (UMCS) – CLIL jako dydaktyczne zwierciadło przemian społecznych i politycznych
10.10-10.30 LIC. ANITA NAJWALD (Uniwersytet Łódzki) – Edukacja jako działanie komunikacyjne – bariera kodów językowych

10.30-11.00  DYSKUSJA

11.30-11.50 MGR KATARZYNA ZALAS (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Pionierstwo pedagogiczne w częstochowskim szkolnictwie powszechnym okresu międzywojennego (na przykładzie Szkoły Powszechnej im. Gabriela Narutowicza  w Gnaszynie pod Częstochową
11.50-12.10 MGR KAROLINA POL (Uniwersytet Gdański) – Początek jest najważniejszy. Dziecko jako czytelnik
12.10-12.30 MONIKA WDOWIŃSKA (Uniwersytet Łódzki) – Fascynacje czytelnicze gimnazjalistów jako źródło inspiracji w pracy polonisty

12.30-13.00  DYSKUSJA

14.30-14.50 MGR KAROL MOTYL (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Transakcyjna czasoprzestrzeń szkoły. Formy strukturalizacji czasu i przestrzeni uczniów w optyce teorii analizy transakcyjnej
14.50-15.10 MGR MAŁGORZATA WÓJTOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku) – Student nauczycielem? Kilka uwag o ponadprogramowych działaniach studentów białostockiej polonistyki znaczenie kursów przedmałżeńskich w opiniach uczestników – prezentacja wyników badań własnych
15.10-15.30 KATARZYNA MAŃKOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Siła nieświadomych stereotypów, czyli wpływ podejścia nauczyciela na wnioski uczniów Siła nieświadomych stereotypów, czyli wpływ podejścia nauczyciela na wnioski uczniów
15.30-15.50 SYLWIA RENOSIK (Uniwersytet Łódzki) – Znaczenie kursów przedmałżeńskich w opiniach uczestników – prezentacja wyników badań własnych

15.50-16.20  DYSKUSJA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


17:30 – KONCERT AKUSTYCZNY Agaty Nagnajewicz i Filipa Polakowskiego

Program wydarzenia dostepny jest także w załączniku w pliku PDF

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    1 czerwca 2016