Archiwum ogłoszeń IFP

Konferencja "Światy post-apo"
22.02.2016

Konferencja "Światy post-apo"

Zakład Lite­ra­tury Współ­cze­snej Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli­nie, Ośro­dek Badaw­czy Facta Ficta oraz Koła Naukowe Insty­tutu Filo­lo­gii Pol­skiej UMCS więcej
"Annales UMCS, Sectio FF" zaprasza do współpracy
19.02.2016

"Annales UMCS, Sectio FF" zaprasza do współpracy

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru pisma „Annales UMCS” Sec. FF. więcej
Plany zajęć - semestr letni 2015/16
12.02.2016

Plany zajęć - semestr letni 2015/16

Plany zajęć dostępne do pobrania tutaj.Prosimy o sprawdzenie planów przed zajęciami ze względu na możliwe zmiany. więcej
Literatura w świecie luster - zaproszenie na konferencję
29.01.2016

Literatura w świecie luster - zaproszenie na konferencję

Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej zapraszają na planowaną w dniach 9–10 czerwca 2016 r.... więcej
Dr Jarosław Cymerman w Radzie Artystycznej konkursu...
20.01.2016

Dr Jarosław Cymerman w Radzie Artystycznej konkursu "Klasyka Żywa"

Z przyjemnością informujemy, że dr Jarosław Cymerman z Zakładu Teatrologii został członkiem Komisji Artystycznej prestiżowego konkursu teatralnego "Klasyka Żywa". więcej
Praca nie jest towarem - wideorelacja
05.01.2016

Praca nie jest towarem - wideorelacja

Zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. dr hab. Teresy Liszcz z Wydziału Prawa i Administracji UMCS, który odbył się 14 grudnia 2015 r. w Instytucie Filologii Polskiej. więcej
Sztuka pisania - spotkanie z uczniami szkół partnerskich
10.12.2015

Sztuka pisania - spotkanie z uczniami szkół partnerskich

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół partnerskich na spotkanie w Instytucie Filologii Polskiej w ramach programu polonistyka.edu. więcej
Wykład prof. Kamili Budrowskiej "Cenzura w PRL-u"
03.12.2015

Wykład prof. Kamili Budrowskiej "Cenzura w PRL-u"

Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL na Uniwersytecie w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na wykład pani prof. dr hab. Kamili Budrowskiej więcej
Konferencja "Wartości a edukacja"
03.12.2015

Konferencja "Wartości a edukacja"

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków UMCS oraz Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS są organizatorami ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „WARTOŚCI A EDUKACJA”. więcej
Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski w Komitecie Nauk o...
01.12.2015

Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski w Komitecie Nauk o Literaturze PAN

Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS, został wybrany do Komitetu Nauk o Literaturze PAN na kadencję 2015-2018. To kolejny, po wyborach pięciorga językoznawców z IFP do Komitetu Językoznawstwa PAN, sukces środowiska... więcej
22