„Obnażeni przez maski”. Maska w „czasach zarazy” Ewy Głażewskiej i Małgorzaty Karwatowskiej

W bieżącym numerze Polityki (11/2022) ukazał się obszerny wywiad z prof. Ewą Głażewską oraz prof. Małgorzatą Karwatowską, którego tematem jest publikacja: Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021).

Rozmowa Janiny Podgórskiej z autorkami książki, zatytułowana „Obnażeni przez maski”, dotyka szeregu tematów kulturowo-społecznych omówionych w publikacji. Poruszane kwestie dotyczą aktualnych problemów, mitów oraz refleksji związanych ze znaczeniem i funkcją masek. Antropolożki z UMCS na potrzeby monografii przebadały około 5 tys. masek z całego świata, rezultatem tych badań jest niezwykle cenne interdyscyplinarne opracowanie, które stanowi niezwykle ważną i aktualną pozycję naukową.

Oprócz artykułu w „Polityce”, na temat książki ukazał się szereg recenzji i wywiadów, w prasie, radio i telewizji:

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    9 marca 2022