„Homeland and Patriotism in Europe” - konferencja w Zadarze

W dniach 8-10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie w Zadarze w Chorwacji odbędzie się międzynarodowa konferencja etnolingwistyczna

„Homeland and Patriotism in Europe”

poświęcona pamięci Profesora Jerzego Bartmińskiego.

W konferencji wezmą udział naukowcy z dziewięciu krajów. Członkiem Komitetu Honorowego jest Profesor Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska z Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    2 czerwca 2022