Analizator izotopowy węgla iTOC-CRDS Picarro

 

  • zastosowanie: oznaczanie stosunku izotopowego węgla (δ13C) oraz węgla organicznego i nieorganicznego w próbkach wodnych, stałych i gazowych
  • zakres: TOC, TIC – od 50 ppb do 5000 ppm C; δ13C od 5 ppm do 500 ppm C
  • koordynator: dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS (Katedra Hydrologii i Klimatologii)
  • źródło finansowania: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013