Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu z wizytą na UMCS

13 grudnia br. przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej spotkali się z Ambasadorem Islamskiej Republiki Pakistanu, Jego Ekscelencją Malikiem Muhammadem Farooqiem, który odwiedził nasz Uniwersytet w ramach cyklu spotkań z polskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania obecni byli: JM Rektor, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki oraz p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, mgr Diana Szczepańska. Podczas wizyty poruszono tematy związane z rozszerzeniem współpracy polsko-pakistańskiej oraz możliwości rozwoju współpracy akademickiej między UMCS a uczelniami kurdyjskimi. JE Ambasador otrzymał informacje na temat działalności naszej uczelni, które przekazane zostaną uczelniom w Pakistanie.

Mamy nadzieję, że to owocne spotkanie będzie początkiem długofalowych relacji pomiędzy uczelniami z Pakistanu a UMCS.


    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2021