Nowa książka Marty Kubiszyn i Adam Kopciowskiego pt.: Żydowski Lublin.Źródła-obrazy-narracje

Monografia Żydowski Lublin. Źródła-obrazy-narracje to dzieło dwojga specjalistów z zakresu historii i kultury Żydów w Lublinie, będące swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych dróg badawczych autorów a zarazem otwarciem nowych ścieżek eksploracji.

 (…) Celem książki jest przedstawienie potencjału wybranych źródeł do dziejów żydowskiego Lublina (źródła pisane w języku jidysz, relacje mówione oraz fotografie). Zawarte w książce teksty nie są jednak wyłącznie źródłoznawcze w wąskim znaczeniu, ale zawierają część analityczną. To, jak sądzę, jest najlepsza strategia, aby pokazać (…) potencjał źródeł historycznych. (…) Naukowy poziom monografii oceniam bardzo wysoko. Autorzy przygotowali opracowanie dotyczące nieklasycznych i/lub mało eksplorowanych źródeł historycznych (…), przy czym przedstawienie to dokonane zostało w świetle adekwatnej literatury przedmiotu polskojęzycznej i obcej. (…) Oboje autorzy umiejętnie wskazują nowe pola poznawcze, które dzięki wykorzystaniu proponowanych przez nich źródeł, bądź tych źródeł w połączeniu z konkretnymi metodami (i narzędziami pojęciowymi), będą wzbogacać wiedzę o żydowskim Lublinie. Będą też, w mojej opinii, służyć badaczom – historykom, kulturoznawcom, antropologom eksplorującym podobną tematykę poza Lublinem.

(z recenzji wydawniczej prof. Marty Kurkowskiej-Budzan, Uniwersytet Jagielloński)

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2021