Nasi absolwenci: Szymon Burek

Pracuję jako dziennikarz w rzeszowskiej gazecie „Nowiny”, oraz Radiu „RDN” na Podkarpaciu.

Na co dzień zajmuję się różnymi tematami życia społecznego. Dzięki tej pracy mogę poznawać wiele ciekawych miejsc i osób. Od roku współpracuję z Rzeszowskim Inkubatorem Kultury, prowadzonym przez Ewelinę Jurasz (także absolwentkę naszego Instytutu). Pomagam tam w działaniach promocyjnych. Prowadzę bloga o animacji kultury „Okiem Reanimatora”. Jako współpracownik Narodowego Centrum Kultury uczestniczę od 2 lat w „Ogólnopolskich Giełdach Projektów”, gdzie mogę przyglądać się najciekawszym działaniom animatorów kultury z całego kraju. W marcu 2014 roku uczestniczyłem w I NIEkongresie Animatorów Kultury w Warszawie. Zaprezentowałem tam swojego bloga, oraz przygotowałem referat na temat roli animatora kultury w internecie. W kwietniu 2014 roku uczestniczyłem w seminarium „oddolne budowanie marek w społecznościach lokalnych – perspektywa animatorów” organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Studia kulturoznawcze w Lublinie nauczyły mnie „szerokiego patrzenia”. W mojej pracy codziennie spotykam się z różnymi sytuacjami. Dzięki kulturoznawstwu mam łatwość w komunikowaniu się z ludźmi – co jest dosyć istotną umiejętnością w moim zawodzie.

W trakcie studiów od I roku starałem się uczestniczyć w różnych szkoleniach medialnych i animatorskich a także w różnych projektach kulturalnych. Zdobywałem kontakty, oraz szukałem miejsc i instytucji, z którymi mógłbym w przyszłości współpracować. Obecnie na rynku pracy liczą się konkretne umiejętności i doświadczenie – to można zdobyć w trakcie studiów. Do tego zachęcali mnie moi wykładowcy, którzy podkreślali, że w tych studiach liczy się także to co sam zdobędę również poza murami uczelni.

Z moich czasów studenckich będę pamiętał wiele rzeczy. Przede wszystkim bardzo ciekawe osobowości moich kolegów i koleżanek. Zresztą to podkreślają też inni, że nasz rocznik był wyjątkowy. Bardzo miło wspominam zajęcia specjalizacyjne z dziennikarstwa prowadzone przez mgr Czesławę Borowik i jej szkołę reportażu radiowego. Bardzo cenię zajęcia z interpretacji dzieł sztuki z dr Lidią Frejlich, które powinny być prowadzone na wszystkich kierunkach. Bardzo dużo nauczyłem się też od mgr Joanny Paczos. To dzięki jej zajęciom wiem jak poruszać się po muzeach czy galeriach krajowych i światowych. Bardzo dobrze wspominam także mojego promotora pracy magisterskiej prof. dr hab. Andrzeja Trzcińskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2015