Nabór tekstów do czasopisma naukowego "Folia Bibliologica"

Trwa nabór tekstów do kolejnego rocznika czasopisma naukowego „Folia Bibliologica"

Informujemy, że trwa nabór tekstów do kolejnego rocznika czasopisma naukowego „Folia Bibliologica" 63/2021, wydawanego przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profil tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnego bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii, również w szerokim kontekście nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Wszelkie potrzebne informacje o wymogach edytorskich i sposobie zgłaszania tekstów do publikacji znajdą Państwo na stronie czasopisma. Nabór trwa do końca lutego 2022 roku. Serdecznie zapraszamy!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami Redakcji:
dr Marta Puszka: marta.puszka@mail.umcs.pl
dr Anna Sawa: anna.sawa@mail.umcs.pl

    Aktualności