Konferencja "Niematerialne dziedzictwo kulturowe"

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”.

Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wraz ze współorganizatorami, czyli Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Urzędem Gminy Uniejów oraz Parafialnym Stowarzyszeniem „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu, zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w Uniejowie w dniach 16–17 listopada 2022 roku, w rocznicę wpisu tradycji dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 30 czerwca 2022.
 
Szczegóły (wraz z CfP) na stronie konferencji:
 
Konferencja organizowana jest przy współudziale: Centrum pro nemateriálního kulturního dědictví, Ústav evropské etnoligie, Masarykova univerzita, Brno; Komisji Młodych Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV); Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
 
Zapraszamy!
 
dr hab. Katarzyna Smyk, Prof. UMCS
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    4 maja 2022